Zorgvuldig grondroeren bij Lankelma Groentechniek

Afgelopen najaar kreeg IPC het verzoek van Lankelma Geotechniek voor een maatwerktraining betreffende Zorgvuldig grondroeren nabij kabels en leidingen.

Lankelma verricht veel werk in Frankrijk en daar is sinds kort wetgeving van kracht die verplicht dat een ieder die met machines in de grond roert aantoonbaar deskundig is. Aangezien onze standaardtraining een bewijs van deelname geeft, is er een vergelijkbare training ontwikkeld met daarin aan het eind een toetsmoment. Om te kunnen beoordelen moet vastgelegd worden wat de criteria zijn. Wij hebben hiervoor we gebruik gemaakt van de Nederlandse wetgeving en richtlijnen. Aan de hand daarvan zijn de  toetscriteria, een toetsmatrijs en een toets ontworpen.

In november 2018 hebben 2 groepen medewerkers  van Lankelma de training en de toetsing met goed gevolg afgelegd waardoor ze rechtmatig aan het werk kunnen in Frankrijk.

Eenzelfde maatwerktraining is dit voorjaar uitgevoerd bij GKB Groep te Barendrecht.