Voortgang Specialisatie Cultuurtechniek

In november 2018 zijn 12 deelnemers van het Clusius College Hoorn en Schagen gestart met de Specialisatie Cultuurtechniek.

De Specialisatie Cultuurtechniek is een opleiding gesubsidieerd door de Sociale partners: FNC, CNV, Cumela en HZC. Het is een opleiding waarin de deelnemers kennismaken met de verschillende facetten van het werken op een cultuurtechnisch loonbedrijf. De belangrijkste 3 facetten zijn het Grondverzet met een graafmachine en wiellader, het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse infra met een graafmachine en wiellader en het aanleg en/ of onderhoud van groenobjecten zoals watergangen, sportvelden en bermen. Al deze facetten worden door middel van praktijkopdrachten geoefend en beoordeeld op het oefenterrein van IPC Werkt.

Inmiddels zitten we goed op schema en is de vijfde praktijkweek (van totaal 9) afgerond met een theorietoets. Ook heeft iedere deelnemer de verplichte leerbedrijfopdracht ingeleverd. Nu nog 4 weken te gaan en dan start de uiteindelijke eindbeoordeling, een Proeve van bekwaamheid.