Veilig en zorgvuldig graven

Zorgvuldig graven
In de actualiteit is het een hot item: graafschade aan kabels en leidingen tijdens de uitvoering van het werk. Het is praktisch ondenkbaar dat men bij graafwerkzaamheden géén kabels en leidingen in de ondergrond tegenkomt. De gevolgen zijn vaak ernstig, zoals het ontstaan van onveilige situaties, gevolgschade, stil liggen van het werk, treffen van extra maatregelen, hoge boetes, etc. Dit gaat vaak  gepaard met verlies van kostbare tijd en extra risico’s voor veiligheid en gezondheid.

Graafschade voorkomen
Het bewust omgaan, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, communicatie en deskundigheid in de gehele graafketen, van opdrachtgever tot opdrachtnemer  voorkomt  schade, minder onveilige situaties en garandeert een soepeler verloop van de uitvoering. De cursus “Kabels en leidingen,  zorgvuldig graven” leert uw graafteam op een praktische wijze bewust omgaan met het voorkomen van graafschade.

Graafmelding WIBON en Richtlijn zorgvuldig grondroeren, hoe zit het?
Het bewust omgaan, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, communicatie

Door de invoering van de WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) is een graafmelding bij graafwerkzaamheden wettelijk verplicht . Daarnaast heeft een grondroerder volgens de WIBON de verplichting zorgvuldig te graven en schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Het Agentschap Telecom handhaaft de WIBON en controleert op alle plaatsen waar gegraven wordt met machines. Dat gebeurt met name bij bedrijven die regelmatig graafschade veroorzaken. Bij deze controles is de nieuwe Richtlijn 500 van het CROW ( Zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase ) de leidraad.

Na het volgen van de training “Kabels en leidingen,  zorgvuldig graven”  kan de deelnemer de juiste keuzes maken bij risicoschatting en beschikt hij over voldoende kennis om zijn verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Uiteindelijk zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers er in de praktijk samen voor moeten zorgen dat graafschades zo veel mogelijk worden voorkomen.

Programma
Theorie:

 • Inleiding
 • WIBON en Richtlijn ”Zorgvuldig grondroeren” (  CROW 500 )
 • Graafmelding
 • Beoordelen leiding info
 • Tekening lezen
 • Terrein oriëntatie
 • Detectie apparatuur
 • Proefsleuven
 • Kabel en leiding herkenning
 • Afwijkende situaties terug melden

Praktijk:

 • Meten en uitzetten
 • Werken met detectie apparatuur
 • Werken met KLIC-App
 • Proefsleuven maken
 • Graven met voorsteken

Financiële investering
De investering voor deelname aan deze cursus bedraagt  €295,-  exclusief BTW per persoon.

Duur
1 dag

%d bloggers liken dit: