VCA Basis

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • risico’s, oorzaken en methoden voor preventie en risicobeheersing;
 • wetgeving en relevante bepalingen uit Arbo- en milieuwetgeving;
 • veiligheidsaspecten van de arbeidsomgeving: gebouwen, transport etc.;
 • machineveiligheid, transportmiddelen,  gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • omgaan met specifieke risicofactoren in het bedrijf:
 • fysische factoren zoals geluid, trillingen, elektriciteit en klimaat;
 • chemische en biologische risico’s zoals brand, stof, giftige stoffen, infectiegevaar;
 • fysieke belasting;
 • psychische belasting.

De training wordt aangeboden in de groen/grijze variant. Dit houdt in dat tijdens de training met name wordt ingegaan op de specifieke risico`s van deze branche.

Doelstelling
De deelnemer:

 • legt het bijbehorende examen, dat eveneens is afgestemd op de groen/grijze sector, met voldoende resultaat af;
 • is daarnaast in staat de opgedane kennis op een vakkundige wijze in praktijk te brengen.


Programma (1 dag)

 • Wet- en regelgeving, Risico’s, oorzaken en methoden voor preventie en risicobeheersing;
 • Arbobeleid in de praktijk, o.a.: risico-inventarisatie, plan van aanpak;
 • werkoverleg, tool-box
 • veiligheidsaspecten van de arbeidsomgeving; gebouwen, transport etc.;
 • chemische en biologische risico’s zoals brand, stof, giftige stoffen en infectiegevaar;
 • veiligheid van arbeidsmiddelen; machines;
 • transportmiddelen, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • omgaan met specifieke risicofactoren in het bedrijf: fysische factoren zoals geluid, trillingen, elektriciteit en klimaat.

%d bloggers liken dit: