Update corona: 12 mei 2020

Voorzichtig positieve signalen

Ondanks de eerste voorzichtig positieve signalen rondom het verloop van het Covid-19 virus, blijft de toekomst voorlopig onvoorspelbaar. Hopelijk is leed, thuis en in uw werkomgeving, u gespaard gebleven.

De afgelopen maanden hebben we, waar mogelijk, onze theorielessen omgevormd tot webinars en hebben we examens, onder supervisie, digitaal afgenomen. Mooie stappen dus.

We doen het samen
Nu bijeenkomsten vanaf 1 juni weer mogelijk worden, treffen wij alle mogelijke maatregelen om, met inachtneming van de regels die de Rijksoverheid stelt, onze trainingen en opleidingen weer voor u te gaan opstarten. Uw hulp en samenwerking is daarbij nodig!

Flexibiliteit
De trainingen en opleidingsdagen die we in de afgelopen periode hebben moeten annuleren, willen wij u nu gaan aanbieden, uiteraard in een veilige en zo mogelijk corona-vrije omgeving. Gelukkig hebben we daar veel ruimte voor tot onze beschikking.

Wij doen ons best om in de periode juni t/m half september alle annuleringen alsnog in te plannen. Dit zal de komende periode passen en meten worden. Daarom willen wij u vragen zo flexibel mogelijk te zijn in de afstemming met ons over een nieuwe planning.

Maatregelen
IPC heeft een zeer zorgvuldig en uitgebreid corona protocol opgesteld voor het uitvoeren van trainingen en opleidingen. Aangezien wij onze trainingslocatie delen met onze zustermaatschappij IPC Groene Ruimte, hanteren wij een protocol.

Bij elke beslissing ten aanzien van praktijklessen op onze locatie, staat de gezondheid van ons allen voorop. Dus:

  • Houd 1,5 meter afstand;
  • Alleen kleine groepen;
  • Onze praktijklocatie is voorzien van looproutes zodat deelnemers en medewerkers elkaar zo min mogelijk tegenkomen; 
  • Lokalen zijn ingericht met plexiglasschermen tussen trainer en deelnemers onderling;
  • Standaard persoonlijke beschermingsmiddelen worden beschikbaar gesteld, waaronder desinfectiemiddel, etc.; 
  • Deuren staan zoveel mogelijk open zodat deurklinken niet aangeraakt hoeven te worden;
  • Gezamenlijke ruimtes worden vermeden;
  • Lunches worden als pakket aangeboden;
  • Extra schoonmaak halverwege de dag is voorzien.

Wij staan voor u klaar
Onze collega’s en onze online kanalen blijven beschikbaar voor u. Hierdoor kunnen we uw (aan)vragen blijven beantwoorden. 

We blijven ons inzetten om u te voorzien van kennis en kunde, ook in deze moeilijke tijden. Bij IPC geloven we in de kracht van mensen zodat we samen deze lastige periode kunnen overwinnen. Ik dank u voor uw vertrouwen.


Met vriendelijke groet,

Johan van Apeldoorn
directeur IPC Werkt