TIM. is geboren!

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven krijgt vorm in platform TIM.

Door een intensieve, hernieuwde samenwerking tussen de ROC’s, private opleiders en de brancheverenigingen, worden landelijk vele leerlingen opgeleid tot monteurs. Deze samenwerking heeft geleid tot het oprichten van het platform “TIM”. Dit platform heeft enerzijds tot doel de instroom te verhogen en anderzijds een kwaliteitsimpuls te geven aan onderwijspartners.

Op dit moment zijn 13 van de 14 onderwijsinstellingen bij het nieuwe platform aangesloten. Ook BMWT en VACO participeren hierin.

Doelmatig inspelen op ontwikkelingen in de branche
Een initiatief als deze biedt weerstand aan de dalende instroom van leerlingen in het techniekonderwijs en stimuleert tegelijkertijd de toenemende innovaties in onze sector. Het platform TIM (Techniek – Infra – Mechanisatie) kan snel en doelmatig inspelen op ontwikkelingen in de branche waarbij zowel het onderwijs als het bedrijfsleven gebaat is. Op zaterdag 15 september jl. presenteerde tweede kamerlid en woordvoerder voor MBO-onderwijs  Zohair El Yassini de officiële bekendmaking van TIM, tijdens de ATH-beurs in Biddinghuizen.

IPC Werkt is trotse TIM-partner

tim1.2