Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven Mobiele Techniek bekrachtigd

Samenwerkingsverband TIM (Tech in Motion) wordt transparanter

Dinsdag 25 juni hebben 19 partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Vier brancheorganisaties en 15 onderwijsinstellingen gaan nauw samenwerken, middels het platform TIM, aan het verbeteren van vakopleidingen voor monteurs in de Mobiele Techniek. Een officieel moment waarmee de hele sector een behoorlijke stap vooruit heeft gezet om in de toekomst over voldoende goed opgeleid personeel te kunnen beschikken.

De belangrijkste redenen om de samenwerking aan te gaan, zijn de wens lesstof van een kwalitatief hoog niveau te ontwikkelen en het bijeenbrengen van middelen om dit te realiseren. Een productieve samenwerking bevordert de uitwisseling van kennis en leermiddelen en stimuleert onderlinge contacten tussen onderwijs en bedrijven. Afgesproken is docenten te ondersteunen om studenten nog beter te bedienen en voor te bereiden op hun toekomstige beroep. Uiteraard is het gezamenlijk streven een betere instroom en doorstroom van vakmensen voor de sector.

Structurele kwaliteitsverbetering onderwijs

De officiële ondertekening vond afgelopen dinsdag plaats bij de Koninklijke Metaalunie. Directeur Jos Kleiboer omkleedde dit bijzondere moment met een enthousiasmerende toespraak voor de TIM-partners. De vier participerende brancheorganisaties Fedecom, BMWT, Bouwend Nederland en stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties én 15 roc’s, aoc’s en vakscholen garanderen met de TIM-overeenkomst – in ieder geval voor de komende vier jaar – een structurele kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de branche van de mobiele werktuigen.