Over IPC

 

Historie

IPC is in 1962 ontstaan vanuit de Bosbouwpraktijkschool. De wortels liggen letterlijk en figuurlijk in de Veluwe. De vestigingsplaats was en is Schaarsbergen waarbij het multifunctionele terrein van bijna 10 hectare wordt ingezet voor het verzorgen van de praktische trainingen en opleidingen in de buitenruimte.

Naast de kernactiviteit trainen, opleiden en examineren biedt IPC ook adviesdiensten en verkoopt zij in eigen beheer ontwikkelde literatuur. Inhoudelijk zoekt IPC aansluiting met de markt op de thema’s BOOM, GROEN, BODEM & WATER en FAUNA.

Onze missie

IPC wil voor de buitenruimte hét kennis- en praktijkcentrum zijn
bij het ontwikkelen van mensen en organisaties van kennis naar kunde.

De vier kernwaarden ondernemerschap, betrouwbaarheid, leiderschap en kwaliteit bepalen ons handelen. Daarbij stellen wij u als klant centraal.

IPC werkt voor aannemers, gemeenten, golfbaanbeheerder, grootgroenvoorzieners, hoveniers, landschapsbeheerders, loonwerkers, waterschappen, en scholieren uit het groene onderwijs.

Advies?
Zoekt u professionele raad bij het creëren of behouden van een vitale buitenruimte? Of zoekt u hulp bij de implementatie van de Wet natuurbescherming? Neem dan rechtstreeks contact op met IPC Werkt en leg ons uw vraag voor. Wij verzorgen projecten niet voor u, maar mét u. Hierdoor is de kennis in uw organisatie geborgd.