Opstellen plan van aanpak/kwaliteitsplan/gedetailleerd werkplan

Doel en opzet

In de nieuwe aanbestedingswet is aangegeven dat aanbesteders alleen nog maar het gunningscriterium EMVI/BPKV (prijs én kwaliteit) mogen toepassen. Gunnen op laagste prijs mag alleen nog indien dit middels steekhoudende argumentatie is uitgelegd. Het onderdeel kwaliteit wordt weergegeven in een door de aannemer op te stellen plan van aanpak.

Na aanbesteding van een RAW-bestek moet de winnende aannemer, voordat met het werk begonnen wordt, volgens de Standaard RAW Bepalingen en de UAV 2012 een kwaliteitsplan en/of gedetailleerd werkplan bij de opdrachtgever indienen. In beide gevallen wordt hiermee gestuurd op de borging van de door de aannemer te leveren prestatie (kwaliteit, kwantiteit). Dit vraagt dit van de aannemer veel kennis op gebied van het opstellen van plannen. Wilt u uw kennis en vaardigheden op het gebied van het opstellen van Plannen van aanpak, Kwaliteitsplan en/of Gedetailleerd Werkplan (verder) ontwikkelen? Dan is deze training zeer geschikt voor u! Met deze korte en praktijkgerichte training kunt u werken en leren perfect combineren. In de training leert u alle van belang zijnde aspecten die het maken van zo’n plan van u vraagt. U leert de verplichte wettelijke onderdelen die in het plan opgenomen moeten worden, zoals het Veiligheids- en Gezondheidsplan. U leert hierbij de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens dit proces van borging. Deze training op MBO-niveau wordt verzorgd door zeer ervaren docenten. Zij hebben veel ervaring met het borgen van kwaliteit van contracten in de buitenruimte.

Doelgroep en resultaat

U bent na afloop van de training in staat om met uw opgedane kennis uw eigen Plan van aanpak, Kwaliteitsplan en/of Gedetailleerd Werkplan op te stellen en hiermee te voldoen aan de contractvereisten. Hiermee kunt u als werkvoorbereider, projectleider, ontwerper, uitvoerder of voorman invulling geven aan een volwaardig borging van uw contractresultaten als aannemer. Indien u namens de opdrachtgever werkzaam bent in directievoering en toezicht wordt u met de training in staat gesteld op de juiste wijze de borging van de werkzaamheden van uw opdrachtnemer te beoordelen en bij te sturen tijdens de uitvoering van het werk.

Toelatingsvoorwaarden/vooropleiding

Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen voor deze training. Deze training wordt verzorgd op VMBO/MBO-niveau.

Financiële investering

De investering voor deelname aan deze training bedraagt €320,- euro exclusief BTW.

Duur

1 dag

%d bloggers liken dit: