Machinist cultuurtechniek

Deskundige machinisten maken het verschil!

Behoefte aan groene machinisten met diploma

Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan “groene machinisten”. Groene machinisten hebben niet alleen verstand van grond maar ook van groen. Steeds vaker wordt niet alleen kennis gevraagd maar ook om een diploma of een certificaat.

In bepaalde gevallen kan men voor het certificaat ”Machinist Cultuurtechniek” een bijdrage krijgen tot 50% van de kosten. Meer informatie hierover wordt binnenkort bekend gemaakt op de website https://www.mooivakman.nl/vakman-2-0/

Sociale partners (CUMELA Nederland, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps en CNV Vakmensen) hebben daarom het initiatief genomen voor een opleiding waarmee werknemers met ervaring in het cultuurtechnisch werk en/of agrarische loonwerk bijgeschoold kunnen worden tot groene machinist. Aan het eind van de opleiding is er een praktijkexamen. Als je slaagt, krijg je het diploma machinist cultuurtechniek, uitgegeven door sociale partners en IPC Werkt.

Praktische opleiding

De praktische opleiding Machinist Cultuurtechniek leidt op tot vakspecialisten die bekwaam zijn in het werken met de graafmachine en wiellader. De groene machinist is een “allround” machinist die in staat is een groot aantal werkzaamheden uit te voeren in de aanleg en onderhoud van de buitenruimte.

De aanneembedrijven krijgen steeds vaker te maken met opdrachtgevers die graag het totaalpakket uitgevoerd zien worden. Zij hechten dan ook veel waarde aan machinisten die breed inzetbaar zijn en hun vak verstaan. Daarbij loopt steeds vaker het grond, groen en infra werk in elkaar over en is kennis over en begrip en verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving van groot belang.

Kenmerken van de opleiding

De cultuurtechnische machinist wordt opgeleid met de juiste basiskennis die noodzakelijk is voor een goede machinist. Zo wordt er, naast het in de praktijk leren werken met de graafmachine en wiellader, ook aandacht besteed aan de elementen bodem, water, organisatie van het werk, communicatie en aansturing op werk.

De kenmerken van de allround machinist cultuurtechniek zijn:

 • vakman in het werken met een graafmachine (HGM) en wiellader;
 • kennis van grond, groen, water en infra;
 • is zich bewust van zijn werkomgeving;
 • werkt efficiënt en veilig;
 • denkt mee en vooruit in de uitvoering; is betrouwbaar, verantwoordelijk, zelfstandig;
 • is veelzijdig en flexibel inzetbaar.
Voor wie bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor hen die een basisopleiding Groen, Grond, Infra hebben afgerond of medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven uitvoerende diensten in de buitenruimte. De opleiding is onmisbaar voor medewerkers met ambitie van bijvoorbeeld:

 • Cultuurtechnische bedrijven
 • Groot groenbedrijven
 • Loonbedrijven
 • Uitvoerende dienst waterschappen
 • Uitvoerende dienst gemeenten
Organisatie van opleiding

Om de opleiding goed te kunnen doorlopen is een werk – en denkniveau MBO 2 vereist en is enige ervaring met het bedienen van machines (trekker, minigraver etc.) een pré. Vooraf is er een adviesgesprek waarin wordt besproken of de opleiding aansluit op jouw wensen. De studiebelasting bedraagt circa 3-4 uur per week.

Resultaat

Na het volgen van de opleiding en met succes het praktijkexamen afgerond te hebben ontvang je het, door de sociale partners uitgegeven, erkende diploma Machinist Cultuurtechniek.

De opleiding bestaat uit 4 modules en een praktijkexaminering. Elke module bestaat uit verschillende thema’s die in blokken van 4 praktijkdagen worden gegeven. Tussen elk praktijkblok worden er bedrijfsopdrachten uitgevoerd op het werkbedrijf die zoveel mogelijk tijdens de dagelijkse werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Modules:
 • Cultuurtechniek algemeen (2 praktijkdagen): – grond-, water- en bodemkennis.
 • Grondverzettechnieken (14 praktijkdagen): – werkvoorbereiding, graven, profileren, afwerken en transporteren.
 • Infratechnieken (5 praktijkdagen): – hijsen, putten en leidingen, machinaal bestraten, waterbouwconstructies.
 • Groentechnieken (6 praktijkdagen): – onderhoud watergangen, bomen rooien, onderhoud bermen, verwerken biomassa.
 • Praktijkexamen (3 praktijkdagen)

Om tijdens de praktijkdagen zo veel mogelijk de nadruk te leggen het aanleren van praktische vaardigheden, wordt er voor de theorielessen onder meer gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving (ELO). Het grote voordeel is dat je zelf bepaalt waar en wanneer je leert zodat je de kennis middels interactieve lesstof (filmpjes ed.) eigen maakt. De modules worden afgerond met een evaluatiemoment. Aan het eind van de opleiding zal een praktijkexamen plaatsvinden voor diplomering.

Maatwerk

De beschreven opleiding met zorgvuldigheid door de sociale partners samengesteld naar wensen van de sector. Indien specifieke aanpassingen gewenst zijn ten behoeve van de doelstelling, het programma, de duur of technieken, neem dan contact op. IPC Werkt kan de opleidingsmodules naar jouw specifieke wensen aanpassen.

Financiële investering
De investering voor deelname aan deze opleiding bedraagt € 6.750,- euro exclusief BTW. Werknemers van bedrijven die vallen onder de cao Groen, Grond en Infrastructuur (voorheen cao LEO) kunnen in bepaalde gevallen een bijdrage krijgen tot 50% van deze kosten. Meer informatie hierover vind je op www.mooivakman.nl/vakman-2-0

Inschrijven of meer informatie?
Heb je interesse om deel te nemen aan de opleiding Machinist Cultuurtechniek? Neem dan contact op metPim de Jonge (opleidingscoördinator) via 026-3550100 of stuur hem een email zodat hij contact met jou op kan nemen via info@ipcwerkt.nl of p.de.jong@ipcgroen.nl