Machinist cultuurtechniek

Deskundige machinisten maken het verschil!

Behoefte aan groene machinisten met diploma

Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan “groene machinisten”. Groene machinisten hebben niet alleen verstand van grond maar ook van groen. Steeds vaker wordt niet alleen kennis gevraagd maar ook om een diploma of een certificaat.

In bepaalde gevallen kan men voor het certificaat ”Machinist Cultuurtechniek” een bijdrage krijgen tot 50% van de kosten. Meer informatie hierover wordt binnenkort bekend gemaakt op de website https://www.mooivakman.nl/vakman-2-0/

Sociale partners (CUMELA Nederland, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps en CNV Vakmensen) hebben daarom het initiatief genomen voor een opleiding waarmee werknemers met ervaring in het cultuurtechnisch werk en/of agrarische loonwerk bijgeschoold kunnen worden tot groene machinist. Aan het eind van de opleiding is er een praktijkexamen. Als je slaagt, krijg je het diploma machinist cultuurtechniek, uitgegeven door sociale partners en IPC Werkt.

Praktische opleiding

De praktische opleiding Machinist Cultuurtechniek leidt op tot vakspecialisten die bekwaam zijn in het werken met de graafmachine en wiellader. De groene machinist is een “allround” machinist die in staat is een groot aantal werkzaamheden uit te voeren in de aanleg en onderhoud van de buitenruimte.

De aanneembedrijven krijgen steeds vaker te maken met opdrachtgevers die graag het totaalpakket uitgevoerd zien worden. Zij hechten dan ook veel waarde aan machinisten die breed inzetbaar zijn en hun vak verstaan. Daarbij loopt steeds vaker het grond, groen en infra werk in elkaar over en is kennis over en begrip en verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving van groot belang.

Kenmerken van de opleiding

De cultuurtechnische machinist wordt opgeleid met de juiste basiskennis die noodzakelijk is voor een goede machinist. Zo wordt er, naast het in de praktijk leren werken met de graafmachine en wiellader, ook aandacht besteed aan de elementen bodem, water, organisatie van het werk, communicatie en aansturing op werk.

De kenmerken van de allround machinist cultuurtechniek zijn:

 • vakman in het werken met een graafmachine (HGM) en wiellader;
 • kennis van grond, groen, water en infra;
 • is zich bewust van zijn werkomgeving;
 • werkt efficiënt en veilig;
 • denkt mee en vooruit in de uitvoering; is betrouwbaar, verantwoordelijk, zelfstandig;
 • is veelzijdig en flexibel inzetbaar.
Voor wie bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor hen die een basisopleiding Groen, Grond, Infra hebben afgerond of medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven uitvoerende diensten in de buitenruimte. De opleiding is onmisbaar voor medewerkers met ambitie van bijvoorbeeld:

 • Cultuurtechnische bedrijven
 • Groot groenbedrijven
 • Loonbedrijven
 • Uitvoerende dienst waterschappen
 • Uitvoerende dienst gemeenten
Organisatie van opleiding

Om de opleiding goed te kunnen doorlopen is een werk – en denkniveau MBO 2 vereist en is enige ervaring met het bedienen van machines (trekker, minigraver etc.) een pré. Vooraf is er een adviesgesprek waarin wordt besproken of de opleiding aansluit op jouw wensen. De studiebelasting bedraagt circa 3-4 uur per week.

Resultaat

Na het volgen van de opleiding en met succes het praktijkexamen afgerond te hebben ontvang je het, door de sociale partners uitgegeven, erkende diploma Machinist Cultuurtechniek.

De opleiding bestaat uit 4 modules en een praktijkexaminering. Elke module bestaat uit verschillende thema’s die in blokken van 4 praktijkdagen worden gegeven. Tussen elk praktijkblok worden er bedrijfsopdrachten uitgevoerd op het werkbedrijf die zoveel mogelijk tijdens de dagelijkse werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Modules:
 • Cultuurtechniek algemeen (2 praktijkdagen): – grond-, water- en bodemkennis.
 • Grondverzettechnieken (14 praktijkdagen): – werkvoorbereiding, graven, profileren, afwerken en transporteren.
 • Infratechnieken (5 praktijkdagen): – hijsen, putten en leidingen, machinaal bestraten, waterbouwconstructies.
 • Groentechnieken (6 praktijkdagen): – onderhoud watergangen, bomen rooien, onderhoud bermen, verwerken biomassa.
 • Praktijkexamen (3 praktijkdagen)

Om tijdens de praktijkdagen zo veel mogelijk de nadruk te leggen het aanleren van praktische vaardigheden, wordt er voor de theorielessen onder meer gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving (ELO). Het grote voordeel is dat je zelf bepaalt waar en wanneer je leert zodat je de kennis middels interactieve lesstof (filmpjes ed.) eigen maakt. De modules worden afgerond met een evaluatiemoment. Aan het eind van de opleiding zal een praktijkexamen plaatsvinden voor diplomering.

Maatwerk

De beschreven opleiding met zorgvuldigheid door de sociale partners samengesteld naar wensen van de sector. Indien specifieke aanpassingen gewenst zijn ten behoeve van de doelstelling, het programma, de duur of technieken, neem dan contact op. IPC Werkt kan de opleidingsmodules naar jouw specifieke wensen aanpassen.

Financiële investering
De investering voor deelname aan deze opleiding bedraagt € 6.750,- euro exclusief BTW.

Werknemers in bedrijven die vallen onder de cao loonwerk (LEO, Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen) kunnen in bepaalde gevallen een bijdrage krijgen tot 50% van deze kosten.

Sociale partners bij de cao LEO, Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (CUMELA Nederland, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps en CNV Vakmensen) hebben besloten om in 2019/2020 voor maximaal 12 deelnemers een scholingsvoucher en subsidie beschikbaar te stellen onder de volgende voorwaarden:

 • De bijdragen zijn alleen beschikbaar voor werknemers in dienst van een bedrijf wat valt onder de cao LEO en indien voor deze werknemer ook premie wordt afgedragen aan Colland Arbeidsmarkt.
 • De scholingsvoucher van € 1.500 is alleen beschikbaar als de werknemer de opleiding Machinist Cultuurtechniek op eigen verzoek volgt en kan alleen aangevraagd worden door de werknemer.
 • De subsidie van € 1.875 kan ook aangevraagd worden door de werknemer. Als de werkgever de kosten van de opleiding betaalt kan de subsidie met toestemming van de werknemer eventueel ook door de werkgever aangevraagd worden.
 • Om in aanmerking te komen voor de scholingsvoucher dient de werknemer een aantal vragen in te vullen over zichzelf en zijn werkgever. Ook dient de werkgever een verklaring in te vullen. Daarvoor zijn twee formulieren ontwikkeld. Deze zijn hier te downloaden.
 • Meer informatie over de voorwaarden en administratieve procedure is te vinden in het Uitkeringsreglement wat hier is te downloaden.

Data
de onderstaande data zijn beschikbaar:
oktober 2020

Inschrijven?
Door het onderstaande contactformulier in te vullen vraag je een intakegesprek aan. Eén van onze opleidingscoördinatoren zal contact met je opnemen om een intakegesprek in te plannen. Aan de hand van het intakegesprek wordt er een opleidingsplan opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met jouw ervaring.
De opleidingscoördinator laat je dan ook weten of je toegelaten wordt tot de opleiding.

Inschrijven

Aanhef (verplicht)
DhrMevr