Het nieuwe draaien

Het nieuwe draaien voor Grondverzet

Doel en opzet
De aandacht voor duurzaamheid in de sector is sterk groeiend. Bedrijven die brandstofbesparing en CO2– reductie weten toe te passen zijn in het voordeel bij aanbestedingen, omdat opdrachtgevers veelal de CO2– prestatieladder toepassen. Inefficiënt  en ineffectief gebruik van machines kan leiden tot onnodige milieuvervuiling en onderhoudskosten.
Bewustwording creëren, inzet van de juiste machines, slim machinecapaciteit benutten, en slimme werkaanpak en planning, leveren al snel winst op zonder dat er grote investeringen gedaan hoeven te worden. In de cursus Het Nieuwe draaien wordt op een praktische aansprekende wijze de kennis en vaardigheden aangeleerd, waardoor de voordelen in de vorm van bijvoorbeeld brandstofbesparing en minder slijtage aan motoren snel winst genereren.
De cursus wordt door ervaren en erkende trainers uitgevoerd.

BMWT- erkend
De opleiding is officieel branche-erkend door de BWMT.
Programma
Inhoud
• Theorie/praktijk
• Verbruik brandstof
• Onderhoud machines
• Aanschaf machines
• Dagelijks en wekelijks onderhoud
• Werkmethoden
• Brandstoffen en smeermiddelen
• Registratie brandstof en uren
• Motortechniek
• MVO CO2-Prestatieladder
• Voorkomen van faalkosten
• Werken met machine in de praktijk
Doelgroep en resultaat
Iedereen die werkzaam is in de grondverzetsector.
Na de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat en persoonspas van de BMWT.
Toelatingsvoorwaarden/vooropleiding
Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen voor deze cursus.
Financiële investering
De investering voor deelname aan deze cursus bedraagt  €245,-  exclusief BTW per persoon.
Duur
1 dag
Data
de onderstaande data zijn beschikbaar:
Reservering mogelijk

Inschrijven

Aanhef (verplicht)
DhrMevr