De bodem als basis

Optimaal gebruik maken van de bodem of probleemloos werken in de bodem?
Dan is basiskennis van de bodem en haar eigenschappen een must.

Uw kennis van de bodem is het succes in de praktijk
In de training “ de bodem als basis’” leert u op een praktische en doeltreffende wijze de basiskennis met betrekking tot de bodemopbouw en bodemeigenschappen in Nederland. Met als doel het optimaal kunnen uitvoeren van uw werkzaamheden in de bodem. Of dit nu gaat om civieltechnische werken waarbij stabiliteit van de ondergrond en grondstructuur vaak een rol speelt of de cultuurtechnische werken waarbij de groei van een gewas essentieel is.  Veelal  bepalen de faalfactoren het ongewenste effect in de praktijk. Met kennis van de bodem wordt dit voorkomen, zijn risico’s tot een minimum beperkt en zal het effect positief uitpakken.
“Vandaag geleerd morgen gedaan”
De training is bedoeld voor iedereen die zich in de praktijk bezighoud met de bodem, of u nu graaft in de bodem, de bodem beheert of gebruik maakt van bodem voor (gewas)teelt.  In alle gevallen is basiskennis van de bodem cruciaal. De training ‘De bodem als basis‘ wordt op een aansprekende en praktische manier verzorgd door vakdocenten uit de praktijk.

De trainingsonderdelen spelen in op uw eigen situatie zodat u direct de kennis kunt toepassen in uw eigen praktijk.

Tijdens de training komt onder meer het volgende aan bod;

 • Praktische interpretatie bodemkaart
 • Toepassing bodemkaart in het veld
 • Verdieping en verbreding van de kennis middels elektronische leeromgeving

Programma
Dag 1 (ochtend) theorie van de praktijk

 • Bodemvorming (geologie)
 • Bodemkaart van Nederland
 • Bodemsoorten ( klei, zand, veen etc. )

Dag 1  (middag) Praktijk in het veld

 • Bodemherkenning (grondboring)
 • Bodemprofielbeschrijving in het veld

Tussen de 2 trainingsdagen zit minimaal 2 weken tijd voor thuisstudie (digitaal) en  verwerking praktijkopdrachten. Breng een bodemprofiel uit eigen omgeving mee
Dag 2 (ochtend) theorie van de praktijk

 • Bodemeigenschappen (structuur en samenstelling)
 • Stabiliteit, draagkracht en bewerkbaarheid
 • Gevolgen overmatige droogte en neerslag
 • Toepasbaarheid van bodem in de praktijk (civiel- en cultuurtechnisch)

Dag 2 (middag) Praktijk in het veld

 • Praktijkcases Civieltechniek
 • Praktijkcases Cultuurtechniek
 • Ervaringsdeling en evaluatie

Financiële investering
De investering voor deelname aan deze training bedraagt € 425,- euro exclusief BTW,

Mogelijk komt deze training in aanmerking voor Colland subsidie. Voor de mogelijkheden en voorwaarden verwijzen wij u naar de website van: Colland Arbeidsmarkt subsidies IPC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wel of niet verkrijgen van subsidie.

Duur
2 dagen

Data
de onderstaande data zijn beschikbaar:
Reservering is mogelijk

Inschrijven

Aanhef (verplicht)
DhrMevr