Boombescherming GWW

Groen wordt steeds vaker door opdrachtgevers, maar ook door de maatschappij (burgers) gezien als waardevol, als aannemer moeten we  daar dus zorgvuldig mee omgaan. Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen, tijdens de uitvoering van werken in de Infra en GWW?

Door meer kennis te hebben van het onderwerp kunnen er betere keuzes gemaakt worden  wat wel kan en  wat niet. Ook kunnen medewerkers dan beter van te voren inschattingen welke invloed het heeft op het werk en planning. Daarnaast voorkomt men  directe schade en claims achteraf. En doet het ook iets met het imago.

Programma

 • Inleiding boombescherming
  • de groei van een boom (ondergronds)
  • wortelgroei en graafschade
  • verdichting enz.
 • Praktische richtlijnen boombescherming
 • Praktische maatregelen ter bescherming
 • Casus boombescherming in de praktijk
 • Evaluatie en afronding

Resultaat
De deelnemer is na de training in staat om een aantal praktische boom- beschermende maatregelen toe te passen in diverse GWW projecten. Na het volgen van de training ontvangt de deelnemer een verklaring van deelname

Duur
1 dag

Groepsgrootte
Het maximaal aantal deelnemers voor deze training is 12 deelnemers. Met het beperkt aantal deelnemers in één groep is de veiligheid gedurende de training optimaal geborgd en kunnen wij het voldoende trainen van vaardigheden garanderen.

Locatie
IPC Groene Ruimte te Arnhem of op uw locatie

Data
30 januari 2020

Inschrijven

Aanhef (verplicht)
DhrMevr