Machinist graafmachine gevorderd

Een graafmachine is een veelzijdige machine. De inzetmogelijkheden zijn zeer divers, van traditionele bouw tot inrichting en onderhoud van onze groene leefomgeving.

Door zijn veelzijdigheid is de graafmachine een complexe machine wat betreft de bediening. Naast de techniek van het graven zelf komen er nog vele andere aspecten kijken bij het uitvoeren van een project. Zo vereist de opdrachtgever een bepaalde nauwkeurigheid, moet er rekening worden gehouden met de aanwezigheid van kabels en buizen in de ondergrond. Ook het werken nabij diepe putten en sleuven en het werken in een drukke omgeving vereisen de aandacht van de bediener van de graafmachine.

Om een zo groot mogelijk rendement uit de machine te halen wil iedere werkgever een lange levensduur en een laag verbruik maar ook het juiste resultaat. Zuinig omgaan met de brandstof, efficiënt werken en goed onderhoud zijn daarbij kernvoorwaarden.

Training
Met de praktijktraining Machinist Graafmachine Gevorderd van IPC Werkt krijgt u de juiste kennis en vaardigheden om de graafmachine veilig en verantwoord te bedienen. Voor deze training is het van belang dat u enige ervaring op de graafmachine heeft of de training “Machinist Graafmachine Basis” van IPC Werkt.

U leert op een zeer praktische wijze de graafmachine efficiënt in te zetten om een kwalitatief zo goed mogelijk eindresultaat te bereiken. Daarbij leert u de regelgeving om te gaan met de aanwezigheid van ondergrondse kabels en buizen en weet u welke maatregelen er genomen moeten worden om schade te voorkomen. U leert de risico’s van het werken nabij diepe putten en sleuven en welke maatregelen u kunt nemen om instorting en bedelving te voorkomen. Tevens leert u hoe om te gaan met het werken in een drukke omgeving.

Om tijdens de praktijkdagen zo veel mogelijk de nadruk te leggen het aanleren van praktische vaardigheden, wordt er voor de theorielessen onder meer gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving (ELO). Het grote voordeel is dat u zelf bepaalt waar en wanneer u leert zodat u de kennis middels interactieve lesstof (filmpjes ed.) eigen maakt.

Programma

Dag 1:

  • Theorie uitzetten graafwerk
  • Oefenen uitzetten graafwerk
  • Opstelling van de machine in het werk en graafvolgorde
  • Oefenen veilig graven met grondwerker

Dag 2:

  • Theorie graafschade voorkomen aan ondergrondse kabels en leidingen
  • Uitzetten en ontgraven bouwput, controle met laser
  • Theorie diepe putten en sleuven, instortgevaar voorkomen

Dag 3:

  • Theorie werken in drukke omgeving
  • Uitzetten e ontgraven sleuf met talud, controle met laser en  taludmal
  • Theorie en praktijkexamen

Deze training kan zowel in Arnhem, bij IPC Groene Ruimte, als op uw locatie gegeven worden. Bij uitvoer op uw locatie zullen de randvoorwaarden in overleg worden bepaald.

Wet en regelgeving
Volgens de Arbowet moet de bedieningspersoon een doeltreffende opleiding / instructie genoten hebben alvorens met de graafmachine aan het werk te mogen. De WION wet vereist dat er zorgvuldig in de grond geroerd word. In steeds meer V&G plannen ( Veiligheid en Gezondheid ) word er nadrukkelijk aandacht besteed aan het voorkomen van schade aan ondergrondse kabels en buizen.

Certificaat
U krijgt na afloop (bij goed gevolg van de toetsing) het certificaat: “Graafmachine Gevorderden”. Middels dit certificaat voldoet u aan de minimale randvoorwaarden van de Arbowet en aan de eisen van sommige opdrachtgevers, werkgevers en verzekeringen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
IPC Groene Ruimte stelt de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) ter beschikking. Vanwege het persoonlijk comfort kunt u het best uw eigen (goedgekeurde) PBM’s meenemen. In dit geval is veiligheidsschoeisel verplicht en reflecterende kleding gewenst.

Financiële investering
De investering voor deelname aan deze cursus bedraagt  €1.275,-  exclusief BTW.

Duur
3 dagen

%d bloggers liken dit: