Klimmen op de veiligheidsladder met IPC op bouwmachines kennisdag

De NEN-Veiligheidsladder gaat bedrijven helpen om veiliger te werken. Alleen… welke competenties en verantwoordelijkheden passen bij de verschillende treden van de ladder? IPC Groene Ruimte zet dit onderwerp op de kaart tijdens de Kennisdag over veilig werken met BouwMachines.

Ongevallen (met machines) op de bouwplaats gebeuren vaak als gevolg van menselijke fouten; denk aan verslapping van de aandacht door routine, ondeskundigheid, ondoordacht handelen, te hoge werkdruk. Een gericht wapen in de strijd tegen deze ongevallen is de afgelopen zomer geïntroduceerde Veiligheidsladder, die wordt beheerd door de NEN. Met de ladder brengen bedrijven hun veiligheidsniveau in beeld en kan het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn van medewerkers en organisatie gericht worden gestimuleerd.

Vijf treden

De Veiligheidsladder kent vijf treden. De hoogte van de treden wordt bepaald door de volwassenheid van de veiligheidscultuur binnen een organisatie. Wie naar een hogere trede wil, zal moeten werken aan de specifieke veiligheidscultuur. Hoe hoger een bedrijf op de ladder komt, hoe belangrijker de competenties en verantwoordelijkheden worden van de medewerkers in het bedrijf.

‘Ten aanzien van de Veiligheidsladder en de benodigde competenties en verantwoordelijkheden van medewerkers wringt echter de schoen’, stellen Johan van Apeldoorn en Jos Kroets van IPC in Arnhem. ‘Want wat zijn die competenties en verantwoordelijkheden precies, hoe moet je ze meten en welke kwalificaties horen hierbij?