IPCWerkt! lanceert Het Nieuwe Draaien training voor INFRA

Vrijdag 23 februari organiseerde IPCWerkt! speciaal voor bedrijven uit de INFRA de eerste Het Nieuwe Draaien training. Hiermee voorziet IPCWerkt in een toenemende behoefte bij aannemers om duurzamer te werken met mobiele werktuigen. Ook omdat opdrachtgevers steeds vaker gunningsvoordelen geven voor bouwbedrijven die milieubewust werken. De deelnemers aan de training waren enthousiast.

 

 

Duurzaamheid steeds belangrijker
Doordat deze training van IPCWerkt! erkend is onder de vlag van Het Nieuwe Draaien, kwalificeert deze training voor de maatregellijst van de CO2-prestatieladder. Vooral aannemers die werken met deze ladder, hebben daarmee concreet gunningsvoordeel. Johan van Apeldoorn, directeur IPCWerkt: ´We zien een duidelijke trend bij bedrijven actief in de INFRA om duurzamer te werken met shovels, wielladers en andere mobiele machines. Hogere duurzaamheidseisen vanuit opdrachtgevers spelen daarin een stimulerende rol. Ook is Het Nieuwe Draaien opgenomen in de CO2-ladder. Dat maakt dat bouwbedrijven bewuster worden van hun milieufootprint. En die willen ze verkleinen. Het Nieuwe Draaien is daarin een logische stap. Vandaar dat we IPCWerkt! hebben laten erkennen als Het Nieuwe Draaien trainbedrijf. Deze training is een perfecte invulling hiervan. Wij helpen machinisten daarin door ze bewust te maken van duurzaam draaien. Bijvoorbeeld door de positieve effecten van minder stationair draaien en een slimme werkaanpak”. 

IPC Werkt erkend Trainbedrijf
Medio 2017 is IPC Werkt bv. opgenomen in het BMWT-trainregister van opleiders die trainingen Het Nieuwe Draaien mogen geven. IPC Groene Ruimte is hiermee het 25ste bedrijf dat trainingen Het Nieuwe Draaien erkend verzorgt. Docent Pim de Jonge van IPC Groene Ruimte is erkend als trainer Het Nieuwe Draaien. Deze training verzorgde Pim de Jonge in samenwerking met Gerard Vogelzang, tevens erkend Het Nieuwe Draaien trainer.

Over de trainingsinhoud
In de training Het Nieuwe Draaien wordt op een praktische en aansprekende wijze kennis en vaardigheden aangeleerd ter bevordering van brandstofbesparing, besparing op onderhoud en daarmee dus kostenbesparing voor het bedrijf. De ervaring leert dat door het toepassen van Het Nieuwe Draaien veelal een besparing wordt bereikt van 5 tot 10% op brandstofkosten. En het zijn vooral deze kosten die een groot deel uitmaken van de totale exploitatiekosten. Tot slot is de machinist er ook bij gebaat, want machinisten die Het Nieuwe Draaien toepassen ervaren meer comfort in de uitvoering van het werk.

Richtlijn Het Nieuwe Draaien
De training Het Nieuwe Draaien voldoet aan de Richtlijn Het Nieuwe Draaien. Het Nieuwe Draaien heeft brandstof besparend werken met grondverzetmachines als doel. Het doel van de training is – naast het opdoen van technische skills in de bediening van grondverzetmachines – vooral de nadruk te leggen op duurzaam werken met deze machines.