IPC Werkt; de nieuwe opleider in GWW en cultuurtechniek

IPC Werkt verzorgt op een breed gebied trainingen, cursussen en opleidingen voor volwassenen die ambitie hebben om in deze sectoren te gaan werken of reeds werkzaam zijn. Tevens stimuleert IPC Werkt de instroom van (vak)mensen in de sector en voorziet werkgevers hiermee van kundige medewerkers.

IPC Werkt is het broertje van IPC Groene Ruimte (bedrijfsopleider in de groene sector) en profiteert hierdoor van jarenlange kennis en ervaring als opleider. Hiermee kan IPC Werkt feilloos de gespecialiseerde didactische kennis inzetten en adviseren op het gebied van scholings- en ontwikkelingsvraagstukken.

De jaren lange ervaring van onze trainers  op het gebied van grondverzet, veilig werken, kabels en leidingen én projectmanagement dragen bij aan het succes. Op het  terrein van 20ha, met meerdere grondverzetterreinen, worden mensen praktisch opgeleid. Geen saaie dagen met alleen theorieles, maar zelf op de graafmachine of wiellader, want opleiden in de praktijk werkt!

Om al het werk in de grond-, weg-, en waterbouw en cultuurtechniek aan te kunnen, zijn duizenden medewerkers nodig. Mensen met een diploma,  vakmanschap en passie voor het werk! Vol energie richt IPC Werkt zich op een duurzame toekomst voor medewerkers en bedrijven.

Door de instroom van werknemers in de sector te stimuleren wordt duurzaam ondernemen voor bedrijven mogelijk gemaakt.  Samen met (leer)bedrijven werkt IPC Werkt aan het fundament, een goed opgeleide nieuwe generatie vakmensen. IPC doet dit door schoolverlaters een kort opleidingstraject aan te bieden mét baangarantie. Voor alle nieuwe GWW- en cultuurtechnische talenten zijn vele leerbedrijven nodig, dus biedt IPC Werkt haar leerbedrijven vele voordelen.

Nieuwsgierig naar wat IPC Werkt voor u kan betekenen? Kijk voor meer informatie op www.ipcwerkt.nl


Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met
Johan van Apeldoorn, Coördinator IPC Werkt, op telefoonnummer 026-355 0162 of
e-mail info@ipcwerkt.nl