Het nieuwe draaien

Het Nieuwe Draaien is een efficiënte werkstijl op grondverzetmachines. De werkstijl is te vergelijken met Het Nieuwe Rijden voor auto’s en vrachtwagens. Door slimmer om te gaan met een machine, kan een machinist 5 tot 10 procent besparen op het brandstofverbruik. De aandacht voor duurzaamheid in de sector is sterk groeiend. Bedrijven die brandstofbesparing en CO2– reductie weten toe te passen zijn in het voordeel bij aanbestedingen, omdat opdrachtgevers veelal de CO2– prestatieladder toepassen. Inefficiënt  en ineffectief gebruik van machines kan leiden tot onnodige milieuvervuiling en onderhoudskosten.
Bewustwording creëren, inzet van de juiste machines, slim machinecapaciteit benutten, en slimme werkaanpak en planning, leveren al snel winst op zonder dat er grote investeringen gedaan hoeven te worden.