Het nieuwe draaien

Brandstof- en kostenbesparing

Het Nieuwe Draaien is het slim toepassen van de ervaringen van ‘Het Nieuwe Rijden’ op bouwmachines. Het is een systematiek waarbij de grootste emissiestroom aangepakt wordt, namelijk het brandstofverbruik. Hiermee kan concrete invulling gegeven worden aan de CO2-reductie.

Het Nieuwe Draaien’ is een werkstijl die er wel degelijk toe doet.

Welke maatregelen dragen bij aan minder brandstofverbruik?
training van personeel in Het Nieuwe Draaien;
– inzet juiste vermogens;
– brandstof efficiënt onderhoud;
– maatregelen op bestaand materieel zoals bijv. een start-stop-systeem;
– aanschaf of inhuur van zuinig materieel.

Wat kan Het Nieuwe Draaien opleveren?
– brandstof- en kostenbesparing van ca. 10%;
– minder slijtage, onderhoudskosten en/of kosten voor servicecontracten;
– beter zicht op het brandstofverbruik van de machines;
– bijdrage aan de CO2-doelen voor de CO2-prestatieladder;
– invulling geven aan de eis van de CO2-prestatieladder;
– minder uitstoot van schadelijke roetdeeltjes.

IPC Werkt is erkend trainer voor het aanleren van de nieuwe werkstijl van ‘Het Nieuwe Draaien’.
In slechts 1 dag leert u alles over kostenbewust en milieubewust werken, de bijdrage aan de CO2-reductie volgens de prestatieladder en het genereren van bovenstaande quick wins.

Goed begin!
Pim de Jonge, trainer Het Nieuwe Draaien, geeft op 05 januari 2018 de HND-training. Een mooi begin van 2018!  Heeft u meerdere collega’s die de ‘Het Nieuwe Draaien’-training willen volgen?  IPC Werkt kan de training ook op uw locatie verzorgen. De training wordt dan eveneens afgestemd op de wensen van uw organisatie.