Forse subsidie op opleiding ‘Machinist Cultuurtechniek’

De sociale partners CumelaFNVCNV en HZC zijn overeengekomen om subsidiegelden beschikbaar te stellen voor de opleiding Machinist Cultuurtechniek van IPC. 

Maar liefst 50% van de opleidingskosten van de opleiding Machinist Cultuurtechniek worden gesubsidieerd voor medewerkers van bedrijven die de CAO LEO hanteren. 

De opleiding Machinist Cultuurtechniek is een praktische opleiding die specifiek opleidit tot machinist graagmachine (HGM) en wiellader. Met deze opleiding komen wij tegemoet aan de toenemende vraag naar een meer ‘allround’ machinist die in staat is in te spelen op de verschioedenheid aan aspecten in aanleg en onderhoud van de buitenruimte. Daarbij loopt het grond, groen en infra-werk in elkaar over en is kennis over en begrip van de omgeving van groot belang.

Meer informatie over de ‘Machinist Cultuurtechniek’