Eerste diploma’s ‘Machinist Cultuurtechniek’ uitgereikt

Met grote blijdschap en trots heeft IPC Werkt op vrijdag 13 juli de diploma’s uitgereikt aan de eerste drie deelnemers van de nieuwe opleiding ”Machinist Cultuurtechniek” in Arnhem

De opleiding Machinist Cultuurtechniek is een praktische opleiding die specifiek opleidt tot machinist graafmachine en wiellader. Met de opleiding Machinist Cultuurtechniek komt IPC Werkt tegemoet aan de (toenemende) vraag naar een meer ”allround” machinist die in staat is in te spelen op de verscheidenheid aan aspecten in de aanleg en onderhoud van de buitenruimte. De drie gediplomeerden hadden een MBO2 opleiding als achtergrond en hebben in 8 praktische weken (van oktober 2017 tot juni 2018) de opleiding doorlopen.

De opleiding werd positief afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid in de vorm van een project van 3 dagen waarin veel aspecten van de opleiding aan de orde kwamen. De proeve is vanuit de branche beoordeeld door een assessor HZC, dhr. G Baert. Waarvoor onze hartelijke dank.

Wij willen bij deze de drie geslaagden van harte feliciteren en hen veel succes wensen in hun toekomstige carrière.

Voor meer informatie over de opleiding klik hier