Deskundige machinisten maken het verschil!

Start opleiding: najaar 2021 – inschrijven is nog mogelijk

Sociale partners (CUMELA Nederland, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps en CNV Vakmensen) hebben daarom samen met IPC Werkt in Arnhem het initiatief genomen voor een opleiding waarmee werknemers met ervaring in het cultuurtechnisch werk en/of agrarische loonwerk opgeleid kunnen worden tot groene machinist. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen. Als je slaagt, krijg je het diploma Machinist cultuurtechniek, uitgegeven door sociale partners en IPC Werkt.

shutterstock_290091527

Praktische opleiding
De praktische opleiding Machinist Cultuurtechniek leidt op tot vakspecialist die bekwaam is in het werken met de graafmachine en wiellader. De groene machinist is
een “allround” machinist die in staat is een groot aantal werkzaamheden uit te voeren in de aanleg en onderhoud van de buitenruimte. De aanneembedrijven krijgen steeds vaker te maken met opdrachtgevers die graag het totaalpakket uitgevoerd zien worden. Zij hechten dan ook veel waarde aan machinisten die breed inzetbaar zijn en hun vak verstaan. Daarbij loopt steeds vaker het groen grond en infra werk in elkaar over en is kennis over en begrip en verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving van groot belang.

Kenmerken van de opleiding
De cultuurtechnische machinist wordt opgeleid met de juiste basiskennis die noodzakelijk is voor een goede machinist. Zo wordt er, naast het in de praktijk leren
werken met de graafmachine en wiellader, ook aandacht besteed aan de elementen bodem, water, groen en organisatie van het werk, communicatie en aansturing op werk. De kenmerken van de allround machinist cultuurtechniek zijn:

  • vakman in het werken met een graafmachine (HGM)
    en wiellader;
  • kennis van groen, grond en infra;
  • is zich bewust van zijn werkomgeving;
  • werkt efficiënt en veilig;
  • denkt mee en vooruit in de uitvoering;
  • is betrouwbaar, verantwoordelijk, zelfstandig;
  • is veelzijdig en fl exibel inzetbaar.

Voor wie bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor schoolverlaters die een opleiding Groen, grond en infra hebben afgerond en medewerkers die zich willen bekwamen in groen werkzaamheden met een HGM of wiellader. De opleiding is onmisbaar voor medewerkers met ambitie van bijvoorbeeld:

– Cultuurtechnische bedrijven
– Groot groenbedrijven
– GWW bedrijvenHR Machinist
– Loonbedrijven
– Uitvoerende dienst waterschappen
– Uitvoerende dienst gemeenten

Organisatie van opleiding
Om de opleiding goed te kunnen doorlopen is een werk– en denkniveau MBO 2 vereist en is enige ervaring met het bedienen van machines (trekker, minigraver etc.) een pré.
Vooraf is er een adviesgesprek waarin wordt besproken of de opleiding aansluit op jouw wensen. Naast de praktijkdagen is de studiebelasting 3 á 4 uur per week.

Modulaire opleiding & resultaat
De opleiding bestaat uit 4 modules die per module wordt afgetoetst. De gehele opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen . Elke module bestaat uit één of  meerdere blokken van 4 aaneengesloten praktijkdagen. Tussen elk praktijkblok worden er bedrijfsopdrachten uitgevoerd op het werkbedrijf die zoveel mogelijk tijdens de dagelijkse werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. De concentratie van de praktijkweken is in de periode december t/m februari.

De modules:
Cultuurtechniek algemeen (2 praktijkdagen)
grond-, water- en bodemkennis.

Grondverzettechnieken (14 praktijkdagen)
werkvoorbereiding, graven, profileren,
afwerken en transporteren.

Infratechnieken (5 praktijkdagen)
hijsen, putten en leidingen, machinaal
bestraten, waterbouwconstructies

Groentechnieken (6 praktijkdagen)
onderhoud watergangen, bomen rooien,
onderhoud bermen, verwerken biomassa.

Praktijkexamen (3 praktijkdagen)

Om tijdens de praktijkdagen zo veel mogelijk de nadruk te leggen op het aanleren van praktische vaardigheden, wordt er voor de theorielessen onder meer gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving (ELO). Het grote voordeel is dat je zelf bepaalt waar en wanneer je leert zodat je de kennis middels interactieve lesstof (filmpjes ed.) eigen maakt.

Start en einde van de opleiding:  eind oktober 2021 – eind mei 2022

Financiële investering
De investering voor deelname aan deze opleiding bedraagt € 6.750,- euro exclusief BTW.
Werknemers van bedrijven die vallen onder de cao loonwerk (LEO, andbouwwerktuigen
Exploiterende Ondernemingen) kunnen in bepaalde gevallen een bijdrage krijgen tot 50% van deze kosten. Meer informatie hierover vind je op mooivakman.nl 

Aanmelden of meer info?
Download hier flyer de informatie! Aanmelden kan via http://www.ipcwerkt.nl. De opleidingscoördinator neemt contact op om een intakegesprek te plannen. Wil je meer informatie over de opleiding, neem dan vrijblijvend contact op met Pim de Jonge; p.de.jonge@ipcwerkt.nl of bel 026-3550100