De moderne uitvoerder: van Spil naar regisseur

De taak van de uitvoerder in de civiele techniek, cultuurtechniek en watermanagement is de afgelopen jaren steeds zwaarder geworden. De uitvoerder is de spil tussen de opdrachtgever, de directie, zijn eigen baas en de bouwplaats. De tijd dat een kiene grondwerker via scholing in de avonduren het tot voorman op de bouwplaats schopte lijkt definitief voorbij. Het beeld van de troubleshooter die achter ieder probleem mag aanhollen moet dus nodig worden bijgesteld.

Op de bouwplaats wordt immers steeds rationeler gewerkt. Er is een logistieke planning, kant- en klare bouwproducten worden kort op elkaar aangeleverd, en er wordt steeds meer elektronisch gecommuniceerd met toeleveranciers en derden. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen aanzienlijk verhoogd (certificering) en moet aandacht besteed worden aan wettelijke eisen zoals arbo en milieu.

De uitvoerder moet dit gehele proces bewaken, en er voor zorgen dat alles zo gladjes mogelijk verloopt. Daarnaast is hij het centrale aanspreekpunt voor de opdrachtgever en het management van het aannemersbedrijf. Een heel pakket aan taken dus. Uit de praktijk blijkt dus dat de eisen aan de huidige uitvoerder flink zijn opgeschroefd, wanneer je dat vergelijkt met de traditionele uitvoerder.

De kracht van de moderne uitvoerder zit ‘m voor een belangrijk deel in het feit dat hij het uitvoeringsproces kent en beheerst, het contract en de voorwaarden goed kent en borgt, en de financiële uitvoeringsrisico’s voor zijn rekening neemt. En het hiertoe kunnen communiceren met alle betrokken partijen. Kortom, niet meer de spilfunctie maar de regiefunctie.

IPC heeft bovengenoemde nieuwe eisen die aan uitvoerders worden gesteld verwerkt in de opleiding Opzichter-Uitvoerder Buitenruimte. Na het volgen van deze opleiding worden de ‘uitvoerders-in-spé’ in staat gesteld om de uitvoerder te zijn waar de sector om vraagt.

Voor meer informatie of inschrijven voor de opleiding ”Opzichter Uitvoerder Buitenruimteklik hier