Boombescherming GWW

Groen wordt steeds vaker door opdrachtgevers, maar ook door de maatschappij (burgers), gezien als waardevol! Als aannemer moeten we  daar zeer zorgvuldig mee omgaan. Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen tijdens de uitvoering van werken in de Infra en GWW?

Door meer kennis te hebben over het onderwerp boombescherming en graven rondom bomen kunnen er slimmere keuzes gemaakt worden. Wat kan wel en wat kan niet? Ook kunnen medewerkers vooraf een betere inschatting maken van de invloeden op het werk en planning. Daarnaast voorkomt men directe schade en claims achteraf. 

De training Boombescherming is de praktische vertaling van de bestaande richtlijnen. Het gaat om verantwoord omgaan met het steeds waardevoller wordende groen in de stedelijke omgeving. 

Programma
Doel van de training is bewustwording van het fenomeen boom (in het werk) en de deelnemer is na de training in staat om praktische boombeschermende maatregelen toe te passen in diverse GWW projecten.

 • Inleiding boombescherming
  • de groei van een boom (ondergronds)
  • wortelgroei en graafschade
  • verdichting enz.
 • Praktische richtlijnen boombescherming
 • Praktische maatregelen ter bescherming
 • Casus boombescherming in de praktijk
 • Evaluatie en afronding

Resultaat
De deelnemer is na de training in staat om een aantal praktische boom- beschermende maatregelen toe te passen in diverse GWW projecten. Na het volgen van de training ontvangt de deelnemer een verklaring van deelname

Duur
1 dag

Groepsgrootte
Het maximaal aantal deelnemers voor deze training is 12 deelnemers. Met het beperkt aantal deelnemers in één groep is de veiligheid gedurende de training optimaal geborgd en kunnen wij het voldoende trainen van vaardigheden garanderen.

Locatie
IPC Groene Ruimte te Arnhem of op uw locatie

%d bloggers liken dit: