Beeldbestekken en kwaliteitsgestuurd werken in de praktijk voor uitvoerenden

Bent u betrokken bij de uitvoering van werkzaamheden die zijn weergegeven in RAW-beeldbestekken en heeft u behoefte aan kennis, vaardigheden en praktische handreikingen om uw werkzaamheden beter af te kunnen stemmen op de actualiteit van het beeldbestek?

Dan is deze IPC training zeer geschikt voor u! Met deze korte en praktijkgerichte training kunt u werken en leren perfect combineren. U maakt bij IPC in korte tijd kennis en vaardigheden eigen die het werken volgens beeldbestek in de uitvoering vergen.

De training verschaft u inzicht in de verschillende belangen van de opdrachtgever en opdrachtnemer, en de rollen die zij hierin aannemen. Daarnaast leert u plannen en keuzes maken in de uitvoering: op basis van de bestaande situatie en het gevraagde beeld de juiste werkzaamheden bepalen.  Tot slot wordt aandacht besteed aan het meten volgens een meetprotocol, en het verzorgen van doelgerichte communicatie.

Deze training wordt aangeboden in twee varianten; voor werkvoorbereiders / toezichthouders en voor uitvoerenden.

Doel en onderwerpen

Na afloop van deze training bent u in staat om conform beeldbestek de uit te voeren werkzaamheden te bepalen. Het resultaat van de werkzaamheden kunt u beoordelen conform het meetprotocol.

De volgende onderwerpen komen aan bod;

  • Denken in beelden / beeldkwaliteit
  • Verschillen tussen (RAW-)frequentie- en (RAW-)beeldbestekken
  • Beeldkwaliteit, en het belang van beeldkwaliteit voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer
  • Taken en rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer in het proces gericht op de uitvoering.
  • Begrippen kwantiteit en kwaliteit
  • Plannen en keuzes maken in de uitvoering
  • Meten van beeldkwaliteit volgens meetprotocol.

Resultaat

Na het volgen van deze training ontvangt u een verklaring van deelname.

Groepsgrootte

Het maximaal aantal deelnemers van deze training is 12 personen.
Met het beperkt aantal personen wordt een maximale kennisoverdracht geborgd.

%d bloggers liken dit: