Artikel opleiding Machinist Cultuurtechniek

Het inrichten en onderhouden van onze buitenruimte is veel omvattend. Hiervoor worden vaak  verschillende vakgebieden beschreven, zoals Civiel techniek, infra of Grond-, Weg- en Waterbouw. De ene houdt zich vooral bezig met de aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en viaducten terwijl de andere meer met dijken, waterlopen en bouwrijp maken bezig is. Steeds meer zien wij dat er combinaties gemaakt worden en dat er overlap plaatsvindt tussen de verschillende vakgebieden.

Lees het volledige artikel op GWW totaal